W dniach 22 i 23 maja 2017 r. w Urzędzie Miasta Racibórz odbyło się szkolenie dla urzędników Urzędu Miasta Racibórz w zakresie obsługi systemu Servitut.1.0 opracowanego na zamówienie Miasta Racibórz, służącego do określania wynagrodzeń za ustanowienie i wykonywanie służebności przesyłu w trybie polubownym. Elementami składowymi systemu są: baza danych o transakcjach nieruchomości gruntowych (transakcje z lat 2009-2017) wykorzystana na potrzeby analizy rynku, mapa średnich cen gruntów niezabudowanych na obszarze miasta Racibórz oraz arkusz wyceny wysokości wynagrodzenia za ustanowienie i wykonywanie służebności przesyłu na obszarze miasta Racibórz .

W pierwszym dniu omówione zostały podstawy merytoryczne i prawne określania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia i wykonywania służebności a także idea budowy systemu Servitut 1.0 oraz zasady jego działania i obsługi.

Drugi dzień szkolenia miał charakter warsztatowy i polegał na określaniu wartości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia i wykonywania służebności dla konkretnych nieruchomości usytuowanych na obszarze miasta Racibórz przy wykorzystaniu arkusza wyceny wysokości wynagrodzenia za ustanowienie i wykonywanie służebności przesyłu na obszarze miasta Racibórz.