Polski Instytut Wyceny organizuje ogólnopolskie warsztaty eksperckie, pod nazwą: „Typologia nieruchomości i cechy rynkowe determinujące wartość. W stronę środowiskowej standaryzacji opisu nieruchomości i wypracowania wspólnego języka.” Warsztaty są nawiązaniem do ustaleń zapadłych na konferencji organizowanych przez Zespół wycena.com.plDzień otwartego operatu szacunkowego czyli praktyczne sposoby na rozwiązanie problemów towarzyszących wycenie typowych nieruchomości ilustrowane konkretnymi operatami szacunkowymi”  Zamiarem organizatorów jest wspólnym środowiskowym wysiłkiem uporządkować występujące w praktyce typy nieruchomości oraz zdefiniować dla tych typów cechy nieruchomości wpływające na ceny/wartość, a także stany tych cech. Ujednolicenie i zestandaryzowanie opisu cech nieruchomości istotnych z punktu widzenia wartości rynkowej czy też ceny ofertowej otworzy możliwość posługiwania się uniwersalnymi i jednoznacznie rozumianymi pojęciami. Szczegóły wydarzenia: Miejsce: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, sala nr 015 (mała aula arkadowa) – Gliwice, ul. Księdza Marcina Strzody 10 (GPS: 50.292815, 18.673259) Termin: 27 czerwca (wt.) 2017 r. godz. 11:00 – 17:00 oraz 28 (śr.) czerwca 2017 r. godz. 9:00 – 16:30 Warsztaty skierowane są przede wszystkim do czynnych ekspertów rynku nieruchomości, czyli głównie do rzeczoznawców majątkowych oraz zainteresowanych zagadnieniem pośredników w obrocie nieruchomościami. Celem warsztatów eksperckich jest wspólne przedyskutowanie zagadnień związanych z określeniem występujących na rynku typów funkcjonalnych nieruchomości i cech mających wpływ na ich wartość/ceny. Decydującym i pożądanym celem spotkania jest uzyskanie sumy doświadczeń uczestników, tak aby mogła ona stanowić podstawę dalszych prac nad standaryzacją opisu nieruchomości i wypracowania wspólnego środowiskowego języka opisu nieruchomości i ich cech. Technika heurystyczna, która zostanie zastosowana w trakcie warsztatów, to odpowiednio dostosowana do zagadnienia tak zwana „burza mózgów”. Technika „burzy mózgów” bardzo dobrze nadaje się do rozwiązywania zagadnień, w których (na tym etapie) nie jest jeszcze konieczne ścisłe, ilościowe określanie parametrów ale niezbędne jest znalezienie i wyartykułowanie bogactwa różnych kwestii jakościowych, stanów i czynników. Istotą techniki „burzy mózgów” jest wykorzystanie kreatywności i różnorodności pomysłów uczestników. Zadaniem tej fazy warsztatów jest swobodne, lecz zgodne z regułami techniki „burzy mózgów”, wyartykułowanie i opracowanie bazującego na eksperckim doświadczeniu uczestników, jak najliczniejszego zbioru stanów, czynników i okoliczności, które pod jakimkolwiek względem mają lub mogą mieć wpływ na wartość/ceny różnych typów nieruchomości. Wyniki tej fazy warsztatów powinny zostać opracowane do postaci listy określonych czynników, które zostaną przyjęte jako podstawa do dalszych prac związanych ze standaryzacją opisu nieruchomości i wypracowania wspólnego środowiskowego języka opisu nieruchomości i ich cech. Prowadzącym warsztaty będzie Tomasz Kotrasiński MPAI Impreza non-profit. Polski Instytut Wyceny opłaca salę i organizację, uczestnicy płacą ewentualnie za hotel/obiad/kolację. Planowana liczba uczestników: 60 osób Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach przyjmowane będą do 16.06 na adres: wojtek.nurek@gmail.com. Wstęp bezpłatny (po uprzednim potwierdzeniu rezerwacji miejsca) Miejsce zaplanowanych warsztatów