Poniżej zamieszczamy linki do krótkich instrukcji obsługi arkuszy specjalistycznych dedykowanych dla rzeczoznawców majątkowych do analizy rynku nieruchomości z serii REX. Arkusze aktualnie nie są dystrybuowane.

 

1) rex_trend v. 1.04 – arkusz do analizy trendów liniowych i nieliniowych na rynku nieruchomości, określania siły i istotności trendu oraz liniowej i nieliniowej aktualizacji cen.

Manual do arkusza rex_trend:

Filmik obrazujący zastosowanie arkusza rex_trend:

 

2) rex_histogram v. 1.04 – arkusz do analizy i wizualizacji parametrów rozkładów cen na rynku (zróżnicowanie, symetryczność, itd.).

Manual do arkusza rex_histogram:

Filmik obrazujący zastosowanie arkusza rex_histogram:

 

3) rex_wycena v. 1.04 – arkusz do analizy danych rynkowych, budowy modelu wyceny oraz obliczania ΔC, wag cech rynkowych i wyceny nieruchomości metodami MASR, MKCS i MPNP.

Manual do arkusza rex_wycena:

Filmik obrazujący zastosowanie arkusza rex_wycena:

Tomasz Kotrasiński MPAI
Polski Instytut Wyceny