Wycena nieruchomości stanowiących całość gospodarczą w postępowaniu egzekucyjnym

Jedna z naszych koleżanek otrzymała zlecenie na wycenę dwóch nieruchomości lokalowych stanowiących własność jednego podmiotu na potrzeby postępowania egzekucyjnego. W toku oględzin okazało się, że przedmiotem wyceny są dwa przyległe lokale tworzące obecnie jednolitą całość funkcjonalną w postaci jednego lokalu mieszkalnego. Obmiary lokalu wykazały, że powierzchnia użytkowa istniejącego lokalu jest większa niż suma powierzchni użytkowych połączonych nieruchomości lokalowych wynikająca z treści ksiąg wieczystych. Ustalenie przebiegu granic pierwotnie istniejących lokali nie było możliwe.