Trend zmiany cen jednostkowych (zł/m2 PC) dla transakcji obrotu na ogólnopolskim rynku wielopowierzchniowych obiektów handlowych (marketów) w okresie lat 2006-2014

Trend zmiany cen jednostkowych (zł/m2 PC) dla transakcji obrotu na ogólnopolskim rynku wielopowierzchniowych obiektów handlowych (marketów) w okresie lat 2006-2014

Wyraźne odwrócenie trendu zmiany cen transakcyjnych na ogólnopolskim rynku kupna/sprzedaży wielkopowierzchniowych obiektów handlowych Badania ogólnopolskiego rynku nieruchomości w segmencie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, które dla celów budowy modelu...