Trend cen gruntów dla gminy Stare Babice

Trend cen gruntów dla gminy Stare Babice

Warszawa, jako najdroższy i przodujący rynek jest prekursorem zmian trendu cenowego, który rozchodzi się koncentrycznie. Poniżej trend cen dla gminy Stare Babice, bezpośrednio graniczącej z Warszawą, atrakcyjnej i cechującej się wysokim poziomem cen. W pewnym...
Rozkłady empiryczne a rozkłady teoretyczne

Rozkłady empiryczne a rozkłady teoretyczne

Czasami rozkłady empiryczne obserwowane na rynku pokrywają się z rozkładami teoretycznymi wręcz idealnie, co można zaobserwować na przykładzie rozkładu zaktualizowanych cen jednostkowych nieruchomości komercyjnych na obszarze powiatu mławskiego. Typowym rozkładem cen...