Wzrostowy trend cen gruntów w Warszawie

Wzrostowy trend cen gruntów w Warszawie

Analiza porównawcza trendu dla dzielnic (zasięg trendu). Najnowsze dane transakcyjne na koniec sierpnia 2014 r. Najnowsze dane dotyczące transakcji kupna-sprzedaży gruntów niezabudowanych na obszarze Warszawy, pozwalają na analizę porównawczą w zakresie kształtowania...